Info

Poslovanje u današnjem okruženju zahtijeva brojna znanja, brzo donošenje brojnih poslovnih odluka, obradu niza složenih i međuzavisnih informacija. Istovremeno, uspjeh u poslovanju teško je postići bez visoke razine troškovne konkurentnosti. Za sve to ključni resurs su ljudi.

Manja i srednja poduzeća mogu teško razvijati brojna znanja i vještine te biti troškovno konkurentni. Povremeno korištenje managerskih i ekpertnih znanja i vještina sve više postaje korisna i financijski isplativa praksa. Tome pridonosi i fleksibilnost pri čemu se savjetodavne usluge mogu koristiti na stalnoj osnovi u određenom periodu, na projektom principu a moguće i kroz zajedničke poslove. I na kraju, nije nevažan odmak odnosno objektivnost vanjskog konzultanta, neopterećenog dotadašnjim uhodanim poslovnim modelom klijenta.

Zagreb, Ivekovićeva 2

tel: 01 23 52 702