Ivekovićeva ul. 2, 10000, Zagreb
+385 1 7999 201
info@aramon.hr

Najveći dio Vašeg poslovanja u konačnici se preslikava u novčani izraz.
Osjećate probleme i imate pitanja u financijskom segmentu Vašeg poslovanja?
Smatrate li važnim kvalitetno odgovoriti na ta pitanja i rješiti problem(e)?

... usluge financijskog direktora, stručnu i objektivnu ocjenu stanja i potencijala u tvrtki ili usporedbu s konkurencijom i tržišnim trendovima?

... ideje i planove pretočiti u brojke, a budućnost sagledati iz „nezavisne“ perspektive te se kvalitetno prezentirati vanjskim investitorima i poslovnim bankama?

... za navedene i druge poslove angažirati stalno zaposlenog čovjeka, uz fiksni trošak?

Koja je alternativa?

Angažman neovisnog stručnjaka, angažiranog i motiviranog, uz varijabilni trošak, koji će riješiti nastali problem i odgovoriti na otvorena pitanja.

Business Benchmarking / Poslovno uspoređivanje

Saznajte kako poslujete u odnosu na druge.

Saznajte više

Obratite nam se s povjerenjem!
Stojimo na raspolaganju!