Ivekovićeva ul. 2, 10000, Zagreb
+385 1 7999 201
info@aramon.hr

Usluge

Aramon nudi usluge poslovnog i financijskog savjetovanja i korištenja upravljačkih vještina manjim i srednjim trgovačkim društvima.

U to možemo ubrojiti:

Poslovne analize

Izrada raznih poslovnih analiza - financijskih, komercijalnih i dr.

Dubinska snimanja

Dubinska snimanja i analize poslovanja za male i srednje tvrtke i projekte

Poslovni planovi

Izrada poslovnih planova za male i srednje tvrtke i projekte

Elaborati i projekcije

Izrada investicijskih elaborata i projekcija na temelju provedenih analiza tržišta i projekta

Restrukturiranje

Izrada organizacijskih preustroja i planova restrukturiranja

Strateški planovi

Izrada strateških planova kroz marketinški, prodajni i financijski aspekt

Poslovanje u današnjem okruženju zahtijevaširoka znanja, brzo donošenje brojnih poslovnih odluka, obradu niza složenih i međuzavisnih informacija. Istovremeno, uspjeh u poslovanju teško je postići bez visoke razine troškovne konkurentnosti. Za sve to ključni resurs su ljudi.

Manja i srednja poduzeća teško mogu razvijati brojna znanja i vještine te biti troškovno konkurentni. Povremeno korištenje managerskih i ekpertnih znanja i vještina sve više postaje korisna i financijski isplativa praksa.

Tome pridonosi i fleksibilnost pri čemu se savjetodavne usluge mogu koristiti na stalnoj osnovi u određenom periodu, na projektnom principu, a moguće i kroz zajedničke poslove.

I na kraju, nije nevažan odmak odnosno objektivnost vanjskog konzultanta, neopterećenog dotadašnjim uhodanim poslovnim modelom klijenta.

Zašto angažirati savjetnika?

Današnje, izrazito kompetitivno okruženje zahtijeva brojna znanja i vještine, bez obzira na djelatnost kojom se tvrtka bavi. To se posebno odnosi na strategiju, marketing, prodaju i financije.

Angažirati vlastite ljude u svim navedenim područjima danas je preskupo i nepotrebno te predstavlja fiksni trošak koji može ugroziti poslovanje na duži rok.

Trošak savjetnika je uglavnom varijabilan, kontrolabilan te se dijelom može vezati uz uspjeh odnosno zadani rezultat.

Profesionalni savjetnik može biti maksimalno objektivan i „neopterećen“ dotadašnjim poslovanjem klijenta i time osjetno kreativniji.